144th blog … kalansay ng ibon ng pinga … parasapinga, masdan!

Image:  The Philippine Islands

masdan ang mga kalansay ng higateng ibong unti-unting nabubulok at naaagnas sa karagatan  …

tila ba nagsasabi ng isang kasaysayan sa mundong aklat ng buhay …

nababanaag ko pa ng malinaw ang hugis na dati’y buhay na ibon …

magkakatawang-lupa ang ibon at dadagitin kayong lahat na mapang-api …

ililipad kayong lahat pailalim sa pinakamalalim na bitak ng dagat hanggang sa pusod ng mundo …

ipararanas niya sa inyo ang dapat ninyong malasap na dusa at hirap

pero pagkatapos, papalitan ko ang inyong pagdurusa ng deuterium ng buhay!

Advertisements

One thought on “144th blog … kalansay ng ibon ng pinga … parasapinga, masdan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s