219th blog … dear anak at apo! … aralin mo ang tungkol sa mga kalawang!

 • Pinga Parasapinga's photo.
  Pinga Parasapinga's photo.
  Pinga Parasapinga's photo.
   Pinga Parasapinga's photo.
  Pinga Parasapinga's photo.
  Pinga Parasapinga's photo.
  Pinga Parasapinga's photo.

dear anak at apo,

we can only wish you the best on this special day, and on these coming endless days; god shall bless you all the way because of your spirit in pinga!

the word “family” is from latin word “familia”, which means “family; household”, which meant originally as “slaves of the household”  …

the word for an individual slave was “famulus” for a male, “famula” for a female.” … parasapinga naman, family means “father and mother, i love you!”, mas okey, diba?

kaya, tatagalugin ko na lang, “mag-anak” na mas una pa sa latin … o, ano? meangal kayo?
o, gusto mo ba, kadugo?  dugong-tagalog ka ba? kung oo, tatanggalin mo ang mga kalawang ng buhay mo!

o, baka naman dugong kapampang ka o dugong kumintang na ang taglay ay kalawang na sumisira sa dugong dalisay ng mga taga-ilog? ano ka ba talaga?

anak at apo ka ba ng kapampang at kumintang, o mas lamang ang dugong-intsik na laging sumisiksik sa isip mong tila baga kinakalawang narin?

o, ikaw ay isang dalahirang kapampang na maghahasik ng inggit at iringan sa mga kadaumpalad mong tagalog na mag-anak sa pamamagitan ng matulis mong dilang naglulubid ng buhangin?

kung hindi man, malamang na ikaw ay kumintang! sayang kung ganon, dahil ayaw mong magpailalim sa patnugot ng iyong asawa, dahil sa ang gusto mo palagi ay sa ibabaw ka.

o, baka naman nadungisan ka lang ng utistik na pumalaot-pabalik sa bayan ng mga intsik dahil nga sa kawalan nila ng galang sa kalinangang katutubo ng ating pulo?

kung ano o sino ka man, kapag hindi mo iginalang ang ama, ina at mga kapatid ng iyong piniling asawa, magpakamatay ka na lang kaya para hindi na madagdagan ang lahi mong masama.

stay away from foods containing food additives, dyes, colorings, flavorings, stabilizers, fake fats, artificial sugars and preservatives. alamin mo kung sino si monsanto!

the nearly four billion prescription drugs, over-the-counter medicines and vaccines are themselves chemical toxins; phthalates, heavy metals and commercial preservatives are used to both coat the drugs and preserve the materials. i-google mo para malaman mo!

plastic take-out food containers or wrappers, and plastic bottles expose you to very high levels of phthalates and other chemicals.

plastics damage hormone receptors, cause fatigue, harm brain chemistry, accumulate in organs and lead to illness, which is specifically linked to cancers of the prostate, lung and thyroid.

tap water is full of chlorine, heavy metals, contaminants, and other toxins, and chlorine is a big red flag. do you really think it’s a good idea to pass it through our systems?

personal care products, such as toothpaste, sunscreens, soaps, shampoos and detergents can induce mutation in bacteria. they can enter the heart, liver, lungs and brain from skin contact and has been proven to maintain residual levels once inside these organs.

switch to organic and plant-based products to avoid the long-term toxic buildup caused by these dangerous chemicals. prolonged toxicity is, of course, cancer. ininggles lang para di mo malaman na ito ay kalawang.

Advertisements

One thought on “219th blog … dear anak at apo! … aralin mo ang tungkol sa mga kalawang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s