257th blog … talasalitaan ni tala, ay mali! dirin ni buster! ni wanay nga pala

tagalog ka? kaya mo bato!

ano ang trubinays? … heheheh! ano ang punsyunan?

naalaala ko nuon, kapag kami napunta sa mga punsyunan, parating may sibi, piyesta man o baysanan,
may pakakak pa, sabi nga ng nanay ay nanarinde daw ng mike na ang trumpa eh na sa puno ng mari kakaw …

baka daw mamayang gab-ey may amateur at iktaran …

kaya ang mga talubata ay bisteng –biste, naka trubinays o kayay “vonnel” pag me kwarta at hipir na hiper ang buhok, suot ang bagong “spartan, o kayay “cage” na converse, costumbuilt pa…

ang mga dalaginding namay naka teys ang buhok at me spraynet na parang pugad ng pulangga, yung iba ey nagmukha ng sabukot…

kami nuong talubata pa ey, pag buwan ng mayo, sunod sunod ang piyesta lalo na sa bukid ay wala ng uwian, sa agbang na may tubig doon nahambo, kasama na ang panguguha ng susong kalabaw …

alam ga ninyo yung prutas na iyon, hwag laang makabayakir ng pungapong na sobrang baho …

karami ga naman niyon sa buwan ng mayo o masugagaan ang talbos tubo at pag ahon ay pakikingan kung saan may pakakak …

tyak me tapusan doon o kayay piyesta saka sisinsay kung san me kamag anak o kalilala …

minsan nga’y basa pa ang karsonsilyo’y naka dulog na sibi at kung kumuha ng pagkain eh, di malundag ng pusa, panay ang bulos kaya laang titigil eh paktar na …

pag tapos ay makikisalibuyboy sa tuklong, sarami ng taong nag sasalimbayan, baka me palarong agawan ng niyog na me mantika o kayay palusebo …

sa palusebo, malimit kami manalo, kasi nga etong mga pinsanin ko, mga ligong uwak sila kaya yung libag, banil na sa balat, pag adyo kapit ang balat ng tyan sa kawayan …

pag uwian na.. Yan !!! di ang daan ay sa tagurtor o kayay sa linang ng mey linang …

anla ay baktot namang lahat eh, mambabalibang ng mangga, mang uug-og ng santol, kung mamuti ng sineguelas akala moy sa amin, tapos yung kamiseta ay ipaparag-an lalagyan ng mga nakawat.

ang masama ay pag na habok na, sikamor na ng takbuhan! pagatin ka ga naman ng de sabog, hala! kahit sapnit o haging ang bala ay masakit din.

Pag napuruhan ka pa, anla hindi laang hinayum,tyak mabubungkok ka.

ay, kahit naman naharibo’y hagalpakan parin ng tawa eh, ano gang kasusutil, minsan me maukit at hamit pang nag hahamon ng babagan …yun namay pag nasa kabila ng agbang na.

pagrating ng basaysay ay saka laang marereparo na dalawang araw na palang nakapaltak ang kambing sa may balinghuyan na malapit sa tabayagan.

kung nakaalpas laang ey ayus, piral o pingot laang sa apatse ang katapat; ay kung nabigti o kayay nakapangain ng sibatsi tyak patay ang kambing…..

bakit ga ang kambing ay asbag agad ang tyan sa sibatsi? Me kaldereta na! meron ding asbar at aldabis sa puwet, Anla ay kung sa lulor eh di hirol.

palakat na sa pagmumura ang iyong ina ay saka naman liliyok ang tyan, ay hindi ngay-on mamutaktakan kung napalamnan o sa mga kinaing lahuk lahok, patikar na sa kasilyas at sirit ang puwet dahil nagburabos na.

ang masama eh walang pang –ewang kung di busal ng mais na nasuksok sa gilir ng hamba …

masama ngay-on ang pakilasa at liyong liyo,gangga-tigbe at bug-al bug-al ang pawi! iyon namang ina ey, awang-awa…

at tatanungin ang patang –patang anak na nakaungkot sa kasilyas na panay parin ang dag-is kahit ayus na!   utoy-utoy ano gang pakilasa mo! Pag labas mo dyan ga eh, uminom ka ng mirinda o pebsi at kumain ng marie bago humambo at bumuog…

anla ay ayus eh! wala ng mura at hablig! may mirinda o pebsi pa!”

AAHON – getting out of the ater from the river; also, to go to the barrio.
ABA EH – syanga; hesitation
ABURAN – root infested camote
ADIK – drugs dependent
AGKAP – senseless; insanity
ALIBARBAR – nasuya
ALBE – orasyon; angelus
ALIBARBAR -nakakaiyamot na; nakapaglalaway (drooling)
ALIBUTRAN -half-cooked rice
ALI-NGIR -nakatabing lagi sa kumakain – sort of begging for food
ALILISAN -sugar mill 
ALISU-AS – alinlangan; uncomfortable
ALIWASLAS – maganda; clear as in weather
ALOK – a kind of drink made from pulverized fried rice; distributed free during Holy Week
ALUHIPAN – alupihan; centipede
AMBA – Lolo; grandfather/ Nazarene
AMBABANGAS – a species of dragonfly
AMBUBUYOG – bubuyog; bee
AMEN – “Mano po”; sign of respect where the young kisses the hands of the elders.
AMPUPURIT – hanrut-rut; meddlesome
ANTUTUBE – tutubi; dragonfly
ANTUTULI – tutuli; earwax
ARAKIBOT – lagi; always
ARAG-ARAG – makeshift cupboard
AROK – measure of depth (water, etc.)
ASPIKI – fulcrum
ARIYAHAN – madalian, Iin a hurry, emergency
ATAT NA ATAT – sabik; word used in Bombongan
ATARO – bakit; why
ATSAY – katulong, servant
AYOK – bagay; befitting, appropriate or suitable

BAAK – biyak; split
BAKITAHIN – hit someone with butt of rifle
BAKLI – bali; break a branch
BAKNAT – to do something vicious
BADA – blocked basketball shot
BADYOK -tampo; maysumpong; moody
BAGOL – five cents
BALAKTER – tamar; tamad; lazy
BALAW- balaw-balaw
BANGGI – careless
BALBAL – demolish or break an earthen dam
BALINGHOY – young kamoteng kahoy (aro root)
BALUTBOT – to frisk a person
BANAKAL – dumi; stained dirt
BANG – used instead of “ma” as prefix in adjectives; bangganda instead of maganda
BANG-AL – bali; to break as of a branch
BANGAYAN – away; verbal fight or just intimidating
BANG-I – baho; stink
BANTIL – dive na plakda
BARA – narapa; tripped
BARIGA – lean on; block something
BARIYA – barya; coins
BASTIYA – a mixture of fresh carabao manure and water used to pave bare ground/one’s yard
BATALAN – outside part of the house where washing chores is done
BATANG-PIRISO – a street game
BATIDA – big game hunting
BATIYA – batya; laundry tub
BATUTAYA – hit or miss; kulub alin
BAYIKI – beke; mumps
BAYSAK – splash water all over the place
BIKATOT – oblong basket fish trap made of strip bamboo or uway
BILAWO – bilao; a round shallow native basket
BINANGI – inihaw; corn or camote
BINALANG – Gulay (sitaw) na inadobo at ginataan
BITON – shoe polish
BITUNIS – batunes; butones; buttons
BUBU – fish trap
BUBUHIN – scare game birds, deer or wild pigs
BUBOG – holen; marble
BUKANOG – sluggish person
BUGIL – small meaty part of the coconut
BUGLOY – edematose; abnormal accumulation of serious fluid in cavities or tissues of the body.
BUGOK – bulok; sira; rotten egg
BULA-ER -nakakalat/naghambalang na marumin gamit
BULAOS – muddy and loose ground
BULABOR – bulabok; small bubbles
BULADOR – saranggola; kite
BULASTOG – sinungaling; bulaan; liar
BULIG – small fish
BULOS – palit; exchange by way of barter; swap
BULUBOR – rice seedling
BUNGGAN – bloated, e.g. “Bunggan na ng makuha ang bangkay na nalunor.”
BUNITI – type of bun; bunete
BURAG – bulyaw; a sudden loud outburst
BURANGAS – hot-headed; quick-tempered
BURARAK – bururos; diarrheic stools
BURUT – yabang; show off
BUSANGSANG – pretentious person
BUSIGSIG – stacked-in; as in muscled
BUTITYOG – buturot; very fat and protruding stomach
BUTUROT – person with fat belly
BUTUTOY – improvised oil/water lamp from a bottle; also fat slob
BUYANGYANG – a striking revelation of some fact
BUYOG – tulak; pushDANGLAW – weak-eyed

DI-ANGGI – for a person acting beyondd his capacities
DIBUHOL – trubinays knot
DIKUNO – according to
DILA-DILA – palitaw na linagyan ng asukal (desert/snack made of sweet rice)
DIMAKINA – run by machine
DINULANG – a wooden soup dish
DISALTOK -emotional imbalance; “di” is prefix
DUMARINE – short for “dalhin mo rine.”
DULOS – an old, rusty bolo used for digging or general backyard chores

PA-ABONG – pausok; smoke fruit tree to bloom
PAABOY – intentionally missing hitting a marble but to gain positional advantage.
PAHER – maypaher; crazy
PAKLONG – tipaklong; species of grass-hopper
PALAGATOS – sandals made of used tire
PALANGAS – harungas; reckless
PALAPALA – balag
PALAPAG – flooring
PALAPITAK – a kind of signal made by whistling by a priest
PALATON – plato; plate
PALIMAMAN – container for cigarettes or ikmo’t bunga
PALIPOR – projecting remnant of cut or fallen tree
PALIYO – certain number added fro every hundred count
PALOPALO – piece of wood use to wash clothes
PALUWAY – fish trap made of siit, hook & line staked under bamboo bushes
PALTIK – in baseball or soft ball foul ball, from “foul take”
PANABO – tabo; dipper, water scooper
PANGANGA – tradition wedding offerings of nga-nga, wine, cigar in exchange for money gift
PANGA-TE – a rooster used as decoy for hunting labuyo
PANGO – without teeth; snub-nosed
PANLOOB – fish trap with gate trap and placed on riverside and under bushes
PANUTSA – sugar cane sweet shaped like mangkok
PAMIWAS – pamingwit; fishing rod
PANAHINGA – hikaw: earrings
PANG-IWANG – material used for “wipes” after defecating. These may be paper, leaves, or a twig.
PANINGARA – a type of game where the legs are used to bring down opponent
PANTAT – maliit na dalag
PARAGOS – carabao-driven sled
PARAAN – short street that leads to the river
PARIKA – halika; “Come here.”
PASIMUNROT – another way of writing “pasimundo”.
PATIKUBRA – a game similar to baseball
PATSAK – shot made as in basketball
PAUGAT – kerchief worn around the neck
PAUNG-ONG – heckler; taunter
PIKWAL – a twist, as in “pikwalin mo ang tabla” (twist the wood)
PINAUPO – baked sitting chicken
PINKIANG – a piece of hard stone having the property of giving sparks when struck with steel
PINTOS – paltos; blister
PINUGOT – a shrimp dish
PIRINSA – an open, round char coal flat iron; a container used for the exorcism of evil spirits
PIRISO – bilanggo; prisoner
PIRISUHAN – bilangguan; public jail
PISIG – tough, type of bamboo
PISOT – pug nose
PISTA – pintas; criticism, a finding fault
PORBENTS/PORBS – subok; make trial of
PRITER – turon
PUKOL – ball made of banlik
PUNO – tough bamboo
PUNGOT – rape
PUPO – Lola; grandmother
PUPOK – spot as in spider
PUPOR – a piece of wood used in a game “patikubra”
PURUNTONG – shorts used by farmers; made of old flour sack
PUTPUTAN MO – busina; blow your horn
PUTHAW – hatchet
PUTITIRO – patentero
PUYOS – fire by friction

RAANG HARI – daang-hari
RAGAYRAY – continuous violent coughing
RAKORAKO – roon; over there pa
RAMAL – horse whip; to horse whip someone
RAMPOL – boiled blood of fresh water snake (duhol) used as a dye on fishnets
RAON – doon
RAPUNGOT – rape
RASI – punla; young palay plant
RIKIN – a bamboo weave circular object used as pot rest
RISRIS – shave off hair especially on butchered pigs
RUKO – hinhin; takot; shy

NAKAHAMYA – nakalatag; spread out
NAKA-IIYAMOT – nakayayamot<BR>
NAKATINGARGAR – not level; tilted backwards
NAGSIDIRA – colloquially refers to a couple who separated temporarily
NAG-U-URUR/ NAGSUSURSOR – nagi-is-es, naglilinis ng pakayor
NAMAMALANG- HUTAY – Feeling weak; tired
NANGI-NGIPALPAL – namumugigi, limahir; very dirty as in clothes
NAPATISAN – gagambang nasugatan
NSASALUBSUB – wounded by a splinter with the splinter still in the wound
NASUBYANG – usually a footwound caused by a sharp twig (siit)
NATIPAL-OK/ NATI-OK – twisted one’s foot or ankle
NAUSOG – nabalis
NGA-NGA – bunga; betel nut
NGIRNGIR – gilagir; gum
NGUY-NGUY – iyak; uncontrolled sob
NILABTEK – whipped lightly
NIRUG-AN – dinuguan

KABAB-AN – plantation acreage
KABAKAB – slang for KABATO – courting the same lady
KABISOTE – ganit; bird
KABOLULOR – wound on leg
KABYAW – grating papaya
KAKANG- GATA – coconut milk
KALAMAYHATI – latik
KALAYIN – lata; tin
KALPI-AN – wallet
KALUBALIN – guess hit as in tantsing or holen
KAMBASTE – a religious sect in the barrio
KAMBUBULI – bubuli; a species of lizard
KAMBUTA – a variety of goby fish
KAMPUPOT – sampguita bud
KAMUYA – gulo; ruckus;
KANAGHALA – sipon; plema; phlegm
KANAWARI – kunwari; in pretense
KAON – sunro; sundo; fetch
KAPURIT – tiny bit
KARA – gaslaw; playful
KARAG- KARAG- – motorized paragus
KARANG-KANG – unsteady; jerky movement
KARIBAL – kabato; going for the same lady
KASTOR – a courtship by the riverbank
KATITER – wee bit of piece
KATUWA – pangit; not suitable; tasteless
KATUWAAN – having fun
KAWAR – alambre; wire
KAYOG – jerky motion
KIKO – puppet show (name of the puppet)
KINABOG – binatog; boiled corn
KINAPAL – balled mass of rice or balled tamarind
KIRI – isli; flirt
KISAPUEGO – posporo; match
KULANG-KULANG – refers to “no brainer”
KULAPYAW – shawl
KULATAY – fence made from bamboo
KULAYLAY – lose un-even dress/clothes
KULINTAB – dark brown shiny complexion
KULTO PINIS – after hitting an opponent’s marble, your marble rolls into a hole which ends the game.
KULUBALIN – kung anong balingan; hit or miss
KUMON – kasilyas; toilet
KURA – to ask or wait for with open palm
KURAMOS – kalmot; scratch with finger-nails particularly on
KURANGOT – small particle
KURAUPOS – moocher
KURAWNGA – pakiabot; May I have it” or “Please hand it over”
KURKURAN – utensil to grate coconut
KUROL – purol; dull
KURUDO – krudo; crude oil
KUSAB – fish’s short breath
KUSING – one centavo
KUSKUS – punas; clean or swab vigorously
KUTAKOT – implies an action done extraordinarily

LAHIR – breeding
LAGA – five cents
LAGASLAS – sound made by the wind and dried leaves
LAMURAY – barya; loose change; coins
LAMUTAK – eat vigorously; lamutak; sabsabin
LANGWERTA – small water hole by the roadside
LANG-I – iyakin; lang-ito; cry-baby
LANGIB – dried covering of wound
LANUBO – young branch of kakawate
LANTITI – making dirty
LAPIROT – squash with fingers
LASKIT – free ride; originated from “last seat” (free)
LATOK – dulang; a low dining table
LAWO – dried bamboo stump generally used for firewood
LIBOG – pustoryoso; sophisticated dresser
LIGANSA – maligalig; bothersome
LINRU-AN – hyper extend a neck
LINTAW – float
LIPOT – tawid sa bakod (go over the fence or gate)
LUBLUBAN – where kalabaw bathe
LIPOS – baha; flood
LUPAGI – lupaypay; physically exhausted
LUSOK – lulon; swallow
LUTA/ LUTATI – lampa; weakling
LUTOK – overripe; malutok na ang palay ay di pa inaani.

IKOY – to accomplish something bit by bit
IHUHO – ibuhos; pour granular substance
IGIB – fetch water
IIB – dighay; belch
I-INGKAT – to go uplands
IMPALASTO – a local medicinal concoction composed of lemon leaves and other herbs
INAKAW – variant of “ina ko”; often used for warning kids
INGIN – ayungin; perch
INGLO – ngongo; a person with a nasal deformity
ISANG SIKAPAT – a quarter of;
ISDA – refers to “kanduli” not to fish in general
ISPUTING – well dressed
ISTEKANAPAN – taguan na barilan (stick ‘em up!)
ISTILMATING – WWII surplus steel
ISTALAPATA – barefoot
ISTINGGILDI – a fancy style of ar-ranging the hair; coiffeur
IWANG – native toilet paper
ISLI – flirt
IYILO – yelo; ice

E-E-E – kids going bathroom
EDIBOL – mantika (a trade mark of cooking oil)
ELMANDAR – Manang; a church habitue
E APA – syanga; an utterance of surprise

GATO – weak or rotten (wood)
GALA – waylaid; lost; “nagala” – na-prefix
GALAW – a bewitching or spell on
GANGGA – ignorance
GANIT/ GANITYO – slow-witted; mentally dull
GINAMIS – cooked tubers
GINIGIYAUTAN – kinikilig (goosebumps)
GIRIPO – gripo; faucet
GULAY – means vegetable.
GUMUGUYOR – sumusugod; en mass

HABLIG – to swipe
HAGUTHUT – sound made when sucking pansit langaw
HALUYHOY – haguyhuy; daing; groan, whimper
HAMPAW – ampaw; sweet-ened puffed rice
HAMPOK – bilasa; stale, not fresh
HANE – use to end sentence and to confirm
HANGHANG – anghang; sharp, spicy taste
HAGUTHUT – slurping sound
HAGUNOT – very fast
HANGYA – a narrow side-street
HANRUKI – meddler
HANRUTROT – hanruki
HARUROT – mabilis: bewilderingly full of action
HARUMBA – make a stroke or as strike violently
HARUNGAS – neglectful, heedless,
HARUMPIT – mabilis; ran fast
HASIKASO – Raytranco Bus
HATOHATO – slang for male’s organ; sometimes refer to a stick
HATU-A – heto; here
HAW-AH! – expression to show surprise; often negatively
HAYUN-ATONG – it is; thereby
HIGOTE – goto; chicken rice soup
HIHIP – ihit; blow thru the hole of a tube to start fire in kitchen stove
HIMAGAS – dessert
HIMBALANGAY – backstroke swim
HIMULOT – look for left over
HINGKA – hintay; wait
HINLALAYON – higad; cater-pillar
HIPA-HIPA – medyo; teeny bit
HIRHIR – rub against; rub off
HO! – affirmative answer to a suggested activity; “Let’s do it.”
HUMUHUMA – producing a sound of high intensity like bagyo, banda ng musiko, or stereo set
HUNOS – kabahagi; share of; especially in helping harvest palay
HUNTAHAN – kuwentuhan
HU-O – Yes
HURHOR – isis; scrub with leaves or brush
HUROS – hibang; demented
HUTAR – hila: to pull
HUWA-HUA – Lagundi word – luko-luko; crazy
HUYAG – loose, not firmly fastened

SAKRE – very; too much
SAGA – type of wild peas with colorful seeds (red/black/white dot) used for decor or bala
SAGBAT – short cut; join a parade or procession when it has already started
SAKAG – a type of fishnet normally used for catching shrimps
SALAHULA – variant of ‘salaula”; unsanitary
SALBATANA – blowgun made of Chinese bamboo. Saga or munggo are used as bala.
SALUGSOG – salubsob; get pricked with splinter, etc.
SALURSOR – kayor; weed out carefully as in rice field
SAMLANG – messy, unsanitary
SAMUKI – a species of red ants
SANAK – tibanglo; torch
SANGKUTSA – pre-cooked or boiled one time
SANSOY – raincoat made of nipa leaves
SAPOL – sapul; simula
SARAMULYO – mischievous, naughty (said especially of a child)
SARASA – set oneself against; act as opponent or check; sagasa
SIDIRA – perya, karnabal
SIGA – small fire made from thrash
SILAT – broken flooring
SILYON – armchair
SIMA – salakab; portable fish trap
SINESTO – palay kept in the sesto ( a big container for palay usually under the house)
SINGKURAMOS – tuhugan, sintos; a strip of flat or round cloth used to gird pants; belt
SINGGUWATSI – watermelon seeds
SINTANG – bucket; timba
SIPILYO – supilyo; tooth brush
SISIWA – a species of elongated fresh water fish
SUBYANG – a deep foot wound caused by a pointed object
SUG-OK – sprain of either a finger or toenail
SULIB – fresh water clam
SUMASALAGATAK – variant of root word “hagutak”; refer to the sound when pulling out a foot from deep mud
SUMBA – reed device attached to kites to make a buzzing sound
SUPOK – a term used to mean your “dead” when playing sunka.
SURUTSO – rip saw
SUTSUT – sipol; whistle

TAKBA – kuna; made of weave palm leaves; also used as valise/suitcase
TAKER – sipa; kick
TAHINGA – tainga; ear
TALAMITAN – intermingling intimately or closely
TALAPAKAN – talampakan; sole of the foot
TALATAG – improvised shelter during festivities
TALAWTING – sound of the bells from la torre
TALIWAKWAK – bumukaka
TALYASE – kawa
TANGKURAW – “May I see.”
TAPA – day before the wedding where the prepared and cooked food are brought to the bride’s house
TAPON – cork
TAPTAPAN – polished coconut shell used as food plate
TARA NA – “Tayo na”; “Let’s go.”
TARANGKAHAN – gate
TASIN – game piece made from guava branch used in patikubra
TASON – a ball made from puno used in patikubra
TATAPO – woo, to get the love of
TAWO – tao; person
TAYAK – drool, drivel; e.g. “Kapag tulog si Juan ay tumatayak ang laway.”
TAYAKAR – a bamboo outpost constructed on top of a balsa used to hunting dalag
TI-AR – stand on he tip of one’s toeTIBANGLO – sulo; bamboo torch
TIKIM – when playing pati-kubra, one has to yell “tikim” to test the tasin
TIKLAS – tiglas: measles
TIKNAB, TUKNAB – removing as in unroofing, taking off the lid, using a lever to dislodge
TIGALPO – a hindrance or impediment especially to witchcraft, mysterious agency of power; pangontra
TIGAR, TIGARAN – a portable fish container normally carried with a “sima”
TIGBALANG – (syn) tikbalang
TIGKAL – a lump of earth
TILOS – tulis; pointed end of something
TINGAROK – uptilted; a species of small pungent pepper
TINGAR-NGAR – showing prominent feature as in “nakatingar-ngar ang ilong)
TIRIPIL – rock turns into small pieces
TIYOK – tapilok; to trip or stumble due to a false step
TRODAKEN – a street game where an empty milk can is use
TU-BA – catch fish with the use of poison chemical
TUKAL – water lily plant with beautiful flower and edible stem
TUKIKI – a cotton shirt or undershirt with buttons in front
TUMANA – plantation
TUNTON – sundo; look for
TUKMOL – sit moodily in a corner
TUGKO – tuko; gecko
TUGTUGIN – edible part of tukal; waterlily
TULIYA – tulya; species of clam
TULIG – lito; confused
TULOK – gangrenous finger or toenail
TULUGHOY – sleepyhead
TUNGAG – innocent; not well informed
TUPUNA – I called it first
TURUMBA – a procession in Paete, Laguna
TUWARIK – taob; upside downU-ANG – uwang; beetle
TABTAB – tabas; trim wood or bamboo
TAKBA – kuna; made of weave palm leaves; also used as valise/suitcase
TAKER – sipa; kick
TAHINGA – tainga; ear
TALAMITAN – intermingling intimately or closely
TALAPAKAN – talampakan; sole of the foot
TALATAG – improvised shelter during festivities
TALAWTING – sound of the bells from la torre
TALIWAKWAK – bumukaka
TALYASE – kawa
TANGKURAW – “May I see.”
TAPA – day before the wedding where the prepared and cooked food are brought to the bride’s house
TAPON – cork
TAPTAPAN – polished coconut shell used as food plate
TARA NA – “Tayo na”; “Let’s go.”
TARANGKAHAN – gate
TASIN – game piece made from guava branch used in patikubra
TASON – a ball made from puno used in patikubra
TATAPO – woo, to get the love of
TAWO – tao; person
TAYAK – drool, drivel; e.g. “Kapag tulog si Juan ay tumatayak ang laway.”
TAYAKAR – a bamboo outpost constructed on top of a balsa used to hunting dalag
TI-AR – stand on he tip of one’s toe
TIBANGLO – sulo; bamboo torch
TIKIM – when playing pati-kubra, one has to yell “tikim” to test the tasin
TIKLAS – tiglas: measles
TIKNAB, TUKNAB – removing as in unroofing, taking off the lid, using a lever to dislodge
TIGALPO – a hindrance or impediment especially to witchcraft, mysterious agency of power; pangontra
TIGAR, TIGARAN – a portable fish container normally carried with a “sima”
TIGBALANG – (syn) tikbalang
TIGKAL – a lump of earth
TILOS – tulis; pointed end of something
TINGAROK – uptilted; a species of small pungent pepper
TINGAR-NGAR – showing prominent feature as in “nakatingar-ngar ang ilong)
TIRIPIL – rock turns into small pieces
TIYOK – tapilok; to trip or stumble due to a false step
TRODAKEN – a street game where an empty milk can is use
TU-BA – catch fish with the use of poison chemical
TUKAL – water lily plant with beautiful flower and edible stem
TUKIKI – a cotton shirt or undershirt with buttons in front
TUMANA – plantation
TUNTON – sundo; look for
TUKMOL – sit moodily in a corner
TUGKO – tuko; gecko
TUGTUGIN – edible part of tukal; waterlily
TULIYA – tulya; species of clam
TULIG – lito; confused
TULOK – gangrenous finger or toenail
TULUGHOY – sleepyhead
TUNGAG – innocent; not well informed
TUPUNA – I called it first
TURUMBA – a procession in Paete, Laguna
TUWARIK – taob; upside down

MABANAS – maalinsangan (humid)
MABANG-E – mabaho (stench)
MABUHAY – refers to banca that sails unevenly
MAKINA – kiskisan; rice mill
MAGASO – malikot, hindi mapakali
MAGPABAYO – bring palay to the ‘makina’ for milling
MAGSANGI – magsuklay; comb one’s hair
MAGULANG – maraya; dishonest
MALINTOG – hinog na hinog; also, mataba
MALMA – plentiful, abundant
MALUTO – baon; brown bagging (usually rice/fish wrapped in banana leaf)
MARAKULYO – matigas ang ulo; hard-headed, stubborn
MASUGER – persistent, matanong
MAWIDWID – hard to please
MAYANAT – sugarcane candy
MAYATBANG – tuber with sticky white consistgency; similar to casava
MINUKMOK – powdered fried corn grain
MIRA – extreme degree, e.g. “Mirang gandang babaye.” “Mirang ramot.”
MOTONG – hitting a marble using your twined knuckle side finger, expressing “ummph, motong!”
MULUMOR – bulong; very low whispering to oneself

NABANLIKAN – bested by a rival suitor in courtship
NAKAHAMYA – nakalatag; spread out
NAKA-IIYAMOT – nakayayamot
NAKATINGARGAR – not level; tilted backwards
NAGSIDIRA – colloquially refers to a couple who separated temporarily
NAG-U-URUR/ NAGSUSURSOR – nagi-is-es, naglilinis ng pakayor
NAMAMALANG- HUTAY – Feeling weak; tired
NANGI-NGIPALPAL – namumugigi, limahir; very dirty as in clothes
NAPATISAN – gagambang nasugatan
NSASALUBSUB – wounded by a splinter with the splinter still in the wound
NASUBYANG – usually a footwound caused by a sharp twig (siit)
NATIPAL-OK/ NATI-OK – twisted one’s foot or ankle
NAUSOG – nabalis
NGA-NGA – bunga; betel nut
NGIRNGIR – gilagir; gum
NGUY-NGUY – iyak; uncontrolled sob
NILABTEK – whipped lightly
NIRUG-AN – dinuguan

WAGAYWAY – flutter
WALANDYO – walanghiya or word to describe surprise; or namangha
WARAT – broken; walat
WATHAW – mangkok; soup dish
WIRIGAN – wisikan; sprinkle
WISIK – splash

YASAK – yapak; step on
YAYAO – aalis; will leave
YUMAO – umalis; naparam; naglaho; namatay; pumanaw

U-ANG – uwang; beetle
UKANGKANG – agkap, uka-uka;crazy
UKIT-UKIT – sintosinto; bit crazy
UKMIT – nakaw; take little bit; steal
UKRANGIN – abutin; reach over
UKYABIT – hang on a beam or branch of tree
UPAKAN – gawin; to do something
URAK – saksak; stab with pointed object
UK-UK – embers
UGAK – dolt
UHOR – uod; worm
ULOG – bagal; a frustratingly slow mov
ULUGOR – deficient in liveliness or interest
UMA – halik; kiss
UNG-GAGA – dipping one’s head backwards in the water before getting out (pool/river)
UNGANGI – one who waits and watches patiently and hopefully
URANG – long pointed stakes generally used as fences
URONG – hugas; as in plates

Advertisements

One thought on “257th blog … talasalitaan ni tala, ay mali! dirin ni buster! ni wanay nga pala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s