310th blog … opinionated bako? ha?ha?ha???

haka-haka lamang ang kanyang palagay …

noong batang-bata pa siya, murang-mura pa ang isip at kulang na kulang pa ang kanyang karanasan, pero lumitaw kaagad ang lahing kumintang sa kanyang pagkatao …

naglakas-loob siyang magsabi o magsalita na opinionated daw isang nakausap niya …

dahil sa murang idad, tiyak kong hindi niya talagang tarok ang kahulugan ng “opinionated” na maaaring nabasa o narinig lamang sa mga nakasalamuhang mga kabataan din o sa mga magulang mismo …

at kaagad niyang kinabisa at ginamit patungkol sa iba dahil bagong ingles sa kanya …

tuwang-tuwa siyang gumamit ng isang banyagang salita na medyo mabigat sa pandinig na para bang nagpapahiwatig na isang siyang taong merong pinag-aralan …

pero ano nga ba ang ingles na opinionated?

“opinionated: conceitedly assertive and dogmatic in one’s opinions; an arrogant and opinionated person; of fixed views, dictatorial, pontifical, domineering, pompous, self-important;

unduly adhering to one’s own opinion or to preconceived notions; obstinate or conceited regarding the merit of one’s own opinions; narrow-minded, lacking tolerance or flexibility or having very strong opinions;

holding to one’s own opinion, stubbornly and unreasonably breadth of view; having and expressing very strong feelings and beliefs, and believing that your own ideas are the only correct ones.”

ewan ko kung eksakto ang mga pagpapaliwanag sa itaas sa kahulugan ng ingles na opinionated, pero sa simpleng tagalog, ang ibig palabasin sa ingles ay isang taong walang pangimi sa pagsisiwalat ng kanyang iniisip …

walang pangimi sa pagpapalabas ng mga palagay o haka-haka sa mga bagay-bagay, lalo na kung siya ang natatanong o tinatanong, o kahit hindi pa nga tinatanong …

sa tono ng ingles na paliwanag, ang opinionated ay tila baga isang taong walang habas magpaliwanag sa pagkikipag-usap sa balana, na siya lamang ang tama, wala ng iba, ganon ba?  …

ang tanong ko lamang eh ito: meron bang grado ang pagiging opinionated? merong bang medyo lang, eksakto lang o sobra at sobra-sobra sa pagiging opinionated?

merong bang karapatan ang isang matandang punung-puno ng karanasan na magsabi o magpahiwatig ng kanyang nalalaman at naranasan na sa napakahabang panahon?

dapat bang sabihan agad-agad ang isang tao na “opinionated” lalo na kung siya ay mas matanda? dahil ayaw lamang makarinig ng mga kuntil-butil na kaalaman mula sa matandang tao na noong unang panahon ay itinuring na mga ginto …

ito ang resulta ng “kabataang pag-asa ng bayan” ni rizal, matapos pugtuin ang buhay ng mga magdiwang …

ang kawalang-galang ng mga kabataan sa kaisipan at kinamulatan ng lahing tagalog ay isinantabi dahil lamang sa isang republikang walang kuwenta dahil pinamunuan ng mga kabataang hindi tinaga sa panahon …

heheheheh!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s