313th blog … ang post-partum ng test-tube baby …


Jill Pinga-Cruz's photo.
Jill Pinga-Cruz's photo.Jill Pinga-Cruz's photo.
Jill Pinga-Cruz's photo.

… when a mom gives birth to a child, love for the child from her is
automatic …

… merong tatlong uri ang tao: isang nagbulid sayo sa kasamaan at kapighatian; isang tumakas at umiwan sa iyo sa kapahamakan; at ang nag-adya o nagligtas sayo mula sa pagkakalugmok … ganyan ang tao, iba-iba, nagkakamali pero nagsisisi sa bandang huli …

… ang pagmamahal ng ina sa anak ay parang daloy ng tubig sa ilog na dalisay na walang mga bulok na waterliling sumasagka …

… her love is never induced by the giggles and cries and involuntary smiles of the child, but naturally given and shared without conditions to the child …

… kusang-loob na alay ang pagmamamahal ng ina sa anak, walang pagkukunwari, walang halong pag-iimbot …

… unlike a child who is born with no emotions yet until the child is old or matured, yet no one can be sure if that grown child can give back the love of a mother …

… walang katiyakan ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina na maaaring mahaluan o mapalitan pa ng pagkamuhi …

… at eto ang twist – sa isang balitang lumalabas, pagkamuhi o pagkasuklam ang ipinamamalas naman ng isang megan dahil lamang sa inggit sa bagong asawa ng kanyang ama …

… it is very ironic that the singer dad made a song “anak” that put a musical country in the map …

… hay! buhay! para bagang maipapanganak siya ng walang ama … ay, pwede nga pala ang test-tube baby, heheheh!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s