319th blog … alam nyo ba ang ibig sabihin ng contraindication?

 

Richard Quebec Pinga's photo.
Richard Quebec Pinga's photo.Richard Quebec Pinga's photo.
Richard Quebec Pinga's photo.Rhiyeth Enriquez's photo.Rhiyeth Enriquez's photo.
Rhiyeth Enriquez's photo.Rhiyeth Enriquez's photo.

hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ang gamot … hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang gamutin ang isang sakit  …    at anumang droga, lao na yung mga droga sa ngayon ay masama …

noong unang panahon ng mga taga-ilog, ang duktor nila ay ang mga katalunan at babailang at ang gamot nilang gamit sa mga maysakit ay mga halaman …

dumating at nakialam ang mga banyaga, inalam ang mga gamot na gamit ng mga katutubo … at magmula noon, kinolekta nila ang mga ugat, dahon o bunga at iba pang parte at dinala nila sa kanilang sariling bayan …

ng lumaon, bumalik sila dala naman ang mga tableta at likido ng mga pinaghalu-halong sangkap ng ating mga halamang-gamot … sila na ang kumontrol ng ating paggagamutan …

sa pagbabalik ay tangay din nila ang kanilang mga sariling sakit at karamdaman na noon ay hindi matatagpuan sa ating sariling bayan …

at sa pagkagahaman sa ating angking kaalaman, pinaghalu-halo nila ang mga sangkap na magkakakontra at sinabihan ng lamang ang mga katutubo kung para saan ang kanilang gamot na ginawa na sila lang ang nakakaintindi at nakakaalam  …

ang pamantayan lamang ng mga katutubo sa kanilang sariling gamot ay ito:  ang anumang labis ay masama! kaya maging sa mga gamot na kanilang kinakain at iniinom ay sinusunod nila ang pamantayan … kaya mahahaba ang kanilang buhay …

at sa halos sa lahat ng mga gamot noon at lalo na ngayon, merong tinatawag na “contraindication” na isang kondisyon o situwasyon na dahilan para huwag isagawa ang medical treatment.

A contraindication is a specific situation in which a drug, procedure, or surgery should not be used because it may be harmful to the patient.

Ang ibig sabihin naman ng relative contraindication ay ang mariing pag-iingat sa paggamit ng dalawang sabay na uri ng gamot o pamamaraan ng panggagamot.

Absolute contraindication means that event or substance could cause a life-threatening situation. A procedure or medication that falls under this category should be avoided.

Some contraindications are absolute, meaning that there are no reasonable circumstances for undertaking a course of action.

For example, children and teenagers with viral infections should not be given aspirin because of the risk of Reye’s syndrome, and a person with an anaphylactic food allergy should never eat the food to which they are allergic, and a person with hemochromatosis should not be administered iron preparations.

Other contraindications are relative, meaning that the patient is at higher risk of complications, but these risks may be outweighed by other considerations or mitigated by other measures.

A pregnant woman should avoid getting X-rays, but the risk may be outweighed by the benefit of diagnosing (and then treating) a serious condition such as tuberculosis.

Some treatments may cause unwanted or dangerous reactions in people with allergies, high blood pressure, or pregnancy. Take isotretinoin, a drug used to treat acne is absolutely contraindicated in pregnancy due to the risk of birth defects.

Also, certain decongestants are contraindicated in people with high blood pressure and should be avoided.

Many medications should not be used together by the same person.

For instance, a person who takes warfarin to thin the blood should not take aspirin, which is a blood thinner. This is an example of a relative contraindication.

And the problem really is the presence or absence of true and genuine knowledge of people in the medical society about “contraindication”. Medical doctors who hastily prescribe drugs to a patient can be fatally wrong if they do not make constant review of medical books.

Like the one who advised the efficacy of the wonder drug aspirin to maintain correct blood pressure but short of explaining that aspirin will cause peptic ulcer in a prolonged usage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s