328th blog … ang paru-paro sa braso, bow!

… tinagalog ko para sa mga anak na hindi nakakaintindi o ayaw umintindi:

isang hapong malamig ang sikat ng araw sa tabing-ilog, sinasamahan at binabantayan habang nagbabasa ng isang aklat ng isang anak ang kanyang amang matanda na walang imik na nagbubulay-bulay ng kanyang pinagdaanang buhay …

ng biglang may dumapong paru-paro sa isang gumamelang bulaklak sa kanilang harapan … nagtanong na hindi nakatingin ang ama sa anak – ano yun? …

na sinagot ng anak – paru-paro, at patuloy ang tahimik na pagbabasa … makailang saglit pa ay nagtanong ulit ang ama – ano yun? na sinagot naman ng anak …

makapitong ulit na nagtanong ang ama ng tanong na pulit-ulit kaya sinigawan ng anak ang ama – pahiyaw ang sagot – ano ka ba? sinabi ko ng paru-paru! hindi ka ba makaintinde!?!

at tumayong nakapamewang pa – ang kulit mo matanda ka! paru-paro! paru-paro! paru-paro! paru-paro; paru-paro; paru-paro; paru-paro! na halos ikatulig ng tenga ng amang matanda na …

tahimik na tumayo ang ama at inilagay ang hintuturo sa bibig at sinenyasan ang anak ng saglit lang at siya ay babalik … dahan-dahang lumakad na nag-iisang walang alalay, pumasok ng bahay at pagbalik ay iniabot ang maliit na talaan sa anak …

binuksan at itinuro ang pahina para basahin ng anak – basahin mo ito at basahing malakas para marinig ko – at ito ang nabasa ng anak …

tatlong taon ka pa lang ng hapong ito ng makita mo ang paru-parong dumapo sa gumamelang bulaklak … tinanong mo ako kung ano ito, at sinagot kita – paru-paro iyan – na may ngiti sa labi…

labing pitong ulit mong tinanong sa akin kung ano ang nasa ibabaw ng bulaklak at labing pito kong sinagot na may ngiti at yakap at halik sa iyong noo at pisngi, ganyan kita kamahal, anak!

kahit isang daang ulit kang magtanong sa akin, hindi pa rin ako magagalit, ganito dapat ang ama sa anak …

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s