426th blog … tubig alat, tubig tabang!

ang tubig sa dagat, ilog at lawa! bow!

binigyan ng inimbentong pangalan na sodium chloride ang asin ng ancient times; alam gamitin ng mga katutubong taga-ilog ang rock salt maski maski noon pang wala sina krista, buda, mahoma at kung sinu-sino pa, at walang sinumang nagturo sa kanila

ang tubig sa dagat ay merong asin kaya nga ang tawag ay tubig-alat ng dagat at sa mga ilog at lawa ay meron ding tubig na tinawag na tubig-tabang.

maging alat man o tabang, ang tubig ay ang siyang pinagmulan ng buhay kaya tayong lahat ay tao na ang pinagmulan ay kalawakang walang hanggan..

pero dumating ang mga taga-malayong timog at hilaga at humantong sa pulo ng ginto, at simula noon, bininyagan nila ng mga bagong pangalan ang mga simpleng sangkap ng katauhan ng daigdig.

ang mga simpleng bato, buhangin, ginto, pilak, tanso, kasama na ang hangin, alapaap at ulan ay bininyagan nila sa kanilang pangalan na para bagang sa kanila lahat ito nagsimula.

lumitaw ang mga inimbentong salita gaya ng chlorine, sodium, calcium, silver chloride at napakarami pang mga bagong salita na hindi maiintindihan ng isang karaniwang nilalang.

at isinama pa ang deuterium na egusum impaktum ng mga banyaga para lituhin ang isip ng mga timawa.

pinaghiwa-hiwalay nila ang mga sangkap ng tubig at hangin at nagbinyag ng mga bagong pangalan para daw sa kaunlaran.
hinaluan nila ng kloroks ang mga imbakan ng tubig para daw maging malinis ang iinumin.

kaya naman, lahat ng ating mga nilalaklak, sinisinghot at nilalamon ay tiyak na merong mga halong sangkap na sila lang gumawa.

unti-unti, dahan-dahang nalalason lahat-lahat, kaya ang mga tao na dati ay malulusog at matatagal ang buhay ay nangangamatay sa diabetes, pagiging obese, high blood, hika, emphyzema at marami pang iba na sila rin ang may pakana, kasama na ang pagkasira ng ulo at pagkabaliw, pati na ang pamamahala ng isang sambayanan.

Parasa Pinga's photo.
Parasa Pinga's photo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s