431st blog … si jack, si huwana at ang sugpo … the tiger prawn!

… the jack russell terrier possesses fox hunting origin … it is a small terrier that is principally white-bodied and smooth, rough or broken-coated.

… this terrier dog is an energetic breed that relies on a high level of exercise and stimulation and is relatively free from serious health complaints.

… the breed was used by reverend john russell in the early 19th century and has similar origins to the modern fox terrier.

 Carmen Hao likes this.
Naririto ako … i’m here. Pinagpapalit-palit ko ang mga salitang binabasa mo, binabago kung ano man ang isinusulat ng taong ito … i’m shifting the words that you’re reading, altering them from whatever this person wrote.

Matagal na kong narito … i’ve been here for awhile. Siguro mula pa noong magkamulat ka’t magkamalay … kor as long as you can remember, anyway.

Kung minsan, sinasambit ko ang pangalan mo habang ikaw ay natutulog … sometimes i say your name as you’re falling asleep, at bumubulong ako sa iyo … or whisper urgently in your ear.

Naalala mo ba noong ako ay nagsusumigaw na nanghahalihaw sa loob ng iyong katawan na nagpakaba sa dibdib mo, nawindang ang puso mo, hindi ba? … do you remember the time that I screamed, throwing panic through you and setting your heart racing?

Tuwang-tuwa ako ng ikaw ay matulala, natuliro na parang nawawalang ng bait … that was fun …

Gusto mong malaman kung sino ako … you’re wondering who I am. Siempre gusto mo …that’s only natural. Kilalang-kilala mo ako … of course, you already know.

Ako ikaw … i’m you. Ako ang tunay na ikaw … i’m the real you. Ako ay isang diwa sa isip mo noon pa, bago mo ninakaw ang aking katawang lupa … i’m the mind that existed here before you stole my body …

Bago mo nalimutan ang iyong sarili, bago mo naligtaan kung sino ka … before you forgot about being a parasite.

Ako ang batang naligaw, na nagkamali sa pagtatanong, mali ang namasdan at mga mali ang natutuhan … i’m the child who looked the wrong way, asked the wrong question, saw the wrong thing…

Pero hindi na ko maliit ngayon … but I’m not so little any more. Nalimutan mo na siguro ako pero narito pa rin ako … you may have forgotten me, but I’m still here.

Hindi ako aalis … i’ve always been here. At ako ay lalabas na ngayon … I’m going to get out.

You and Jill Pinga-Cruz like this.Sony Espanol Pascual self image!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s