447th blog … ang undas! bowowow! … rhs elderlies! heheheh!

ang undas ay sinaunang kaugalian ng mga taga-ilog na tinawag na todos los santos ng mga kastila at all saints’ day o all hallows o hallowmas ng mga ingles.

ang hallow ay santo at ang mass ay misa na ipinagdiriwang tuwing unang araw o unang linggo ng nobyembre bilang paggunita sa lahat ng santo’t santa na tinatawag naman ng mga tagalog na banal.

ang undas ay halloween sa mga kristiyanong ingles na gumaya o natuto sa mga pagano na siyang may sinaunang kabihasnan at ugali ng katutubo lalo na ang mga mga taga-ilog.

sa lahat ng sulok ay tiyak na may kamatayan na kanya-kanya ang pamamaraan at panuntunan lalo na sa mga tao, maging sa mga hayop sa larangan ng paglilibing, pakikiramay at pagdiriwang sa kanilang mga patay.

sa katagalugan, iba-iba ang mga kinamalayan sa paglilibing ng patay, katulad ng pagsunog sa bangkay o cremation at pagsasabog ng labi nito sa hangin sa tuktok ng bundok, pagpapaanod ng bangkay sa balsang kawayan at bangka sa ilog at dagat, o pagbabaon sa lupa na karaniwang ginagawa ngayon.

noon, pangalan lamang ng angkan sa tatak ng baybaying tagalog ang nakaukit sa bato o matigas na kahoy na nakabaon sa lupa ang palatandaan ng puntod, na sa pagdaan ng panahon ay napalitan naman ng iba-ibang pananda sa banyagang panulat ng mga dayuhan mula kanluran at sa huli ay ang krus ng mga kristiyano mula sa malayong kanluran na hanggang sa kasalukuyan ay kinasanayan na sa pulo ng ginto o luzon.

pagano ang itinawag ng mga kristiyano sa mga katutubo sa likod ng hangaring kristiyano na malimutan ng mga katutubo ang isang angking kaugalian na alalahanin o mabigyan ng paggalang ang mga sariling ninuno at anito.

ipinalit ng mga kristiyano ang mga mukha ng santo at santo ng kanluran sa ngalan ng kanilang diyos upang ganap na malimot ng mga katutubo ang kanilang mga ninuno.

dahil sa ang diyos ng kanluran ay siya ring dakilang maykapal at maylalang ng mga taga-silangan, tinanggap ng mga katutubo ang diyos ng mga kristiyano pero hindi nila natalos na ang hangarin ng kanluran ay mapalitan ang lubos na pananalig at buong paggalang sa mga sariling anito at ialay na lamang ang karangalang ito sa mga rebulto ng mga santo at santo ng kanluran.

at tila nagiging ganap na ang tuluyang paglimot ng mga tao sa pulo sa kanilang totoo at lantay na pinagmulan.

sa ngayon, tila ba wala na ni sa hinagap, alaala o kamalayan ng mga taga-ilog ang mga sariling pinag-ugatan ng kanilang lahi, naiwaksi na ang mga ninuno o anito ng kanilang mga angkan na noong una ay kanilang ipinagdiriwang sa araw ng mga patay, pista ng patay, o sa lalong palasak na pangalang undas ng mga tagalog

naglaho na ng tuluyan ang pagkakakilanlan ng mga katutubo sa katagalugan.

ang paggunita sa lahat ng martir o nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kasarinlan ng pulo ng ginto ay ipagdiriwang na noon pa mang taong 270 o mas malaon pa, datapuwat walang tiyak na buwan o araw ang nabanggit sa mga umiinog na kasulatan.

sa antioquia naman ay tuwing linggo matapos ang pentekostes ipinagdiriwang ang undas.

ang undas ay kaugalian na bago pa dumating ang siyam na siglo, karugtong ng pista ng pagkabuhay ng mga tagalog, na pinalaganap sa kanlurang bahagi ng mundo nina leon VI at asawang emperatris noong taong 886-911.

ang linggo ng kanilang pagdiriwang ay nagsasara sa panahong pascual o pascua para sa lahat ng kanilang mga santo at santo na tinagurian nilang pentecostes.

tinatawag naman itong pestum omnium sanctorum sa latin na ang pagdiriwang ay ipinaris nila sa kaugalian ng mga taga silangan.

ang pagdiriwang na ito ay nanatili kasabay ng repormasyon sa kalendaryo ng iglesya ng roma at inglatera at maraming simbahang lutheran o simbahan ng sweden at maraming sambahan ng mga protestante gaya ng wesleyan church.

sa portugal, espanya, mehiko, belgium, france o italya, ginawa naman ang mga ofrendas o pag-aalay sa araw na ito ng mga bulaklak sa yumaong kamag-anak.

sa ibang mga bayan naman ay pag-iilaw ng kandila at pagdalaw sa puntod ng mga yumaong kamag-anak ang nakaugalian.

sa pilipinas, ang araw na ito ay inilalaan sa pagdalaw sa mga puntod ng yumaong mahal sa buhay kung saan sila ay nag-aalay ng dasal o panalangin, bulaklak at kandila, at sa karatig namang mga pulo, nag-aalay sila ng pagkain o prutas.

ang undas ay isang masayang pagkikita ng magkakamag-anak upang makapiling ang mga mahal na yumao kahit minsan isang taon.

bago dumating ang araw na ito ang mga puntod ay nililinis at pinipintahan at karaniwang naglalamay ang mga magkakapamilya sa libingan ng mga yumao, na tinawag ding pantheon at sementeryo, na kung minsan ay higit sa isang buong araw ang itinatagal ng kanilang pagsasama-sama o paglalamay.

They knew just what to do to make sure they would stay in the judges’ minds.
Do you agree, or disagree that Aquino must disclose his psychological records? marlo says:
That Aquino is mentally-challenged is a well-known secret.
PARASAPINGA.WORDPRESS.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s