145th blog … sa tsinelas ng pinga … parasapinga sa bulilang ng pera ng tabataha!

parasapinga

marunong ba kayong bumilang ng lihim na sukat ng pagtatagpong paikot sa isang bilog.?

pinilit ng mga sinaunang pantas sa kanlurang dako ng mundo na hulaan ang kahulugan ng Pi sa baybaying tagalog at marami silang pinalabas na mga bilang gaya ng tatlo o lampas sa tatlo …

at heto na nga ang nangyari’t lumabas, ang walang hanggang 3.1415  na tinawag din naman nilang Pi pero binigkas nila sa tunog ng pie at isinulat pa sa kanilang mga libro ng karunungan na sa kanila ito nagmula …

mga tatlong libong taon pabalik mula ng kapanganakan nina buda at kristo hanggang dalawang daan taon matapos ang kanilang kamatayan, umaangkat na ang mga dayuhang manlalayag na intsik ng mga sigay o maliliit na kabibeng mula sa ating mga karagatan …

ginamit ng mga intsik ang mga sigay ng katagalugan bilang pamalit sa mga kalakal sa sarili nilang kaharian na gusto nilang maging…

View original post 741 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s