150th blog … sa bagoong ng mga utistik na pinga … parasapinga!

parasapinga

bagoong … pampalasa o panimplang ginagamit ng mga taga-ilog sa kanilang mga kinakain.  

maliliit na isdang tulad ng dilis na nilinis at binuburo sa asin sa tagal ng panahong mula ilang linggo hanggang ilang buwan sa mga banga’t tapayan.

Ang bagoong ay katutubo sa pulo ng ginto na hindi nagawang nakawin ng mga banyagang dayuhan at ipamarali sa mundo na ito ay sa kanila nagmula.

Ang bagoong ay karaniwang kulay ng malagnaw na kape ngunit maaari din naman itong lahukan ng ibang kulay. ang linamnam ng bagoong ay nakasalalay sa pagkasariwa ng isda o hipon.

Pagkatapos iburo ang maliliit na isda sa asin sa loob ng panahong itinakda ay magiging bagoong na ito na mayroong manipis na katas-tubig na makikita sa ibabaw.  Patis naman ang tawag sa katas ng bagoong.

Ang patis ay ginagamit ring sangkap na pampalasa sa pagkain. Magkahalintulad ang lasa at amoy ng patis at bagoong…

View original post 379 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s