152nd blog … sa ikapu ng mga sepoy sa mga yutang walang hanggang tao ng kahariang mabunga …

parasapinga

… sa maybunga ang tawiran ng bangka sa isang pook ilog wawa sa mismong looban ni aling magdalena pinga noong kasalukuyang pinag-iinteresan ng mga kawatang banyaga ang mga lupain ng mga maginoong tagalog sa buong luzon.

… naganap ang paghahamok ng ingles at espanya sa ilog wawa dito mismo sa maybunga, na itinala nila sa kanilang kasaysayan na battle of maybunga …

… pero sa totoo lang, umabot ang habulan ng mga magkakalaban hanggang sa liblib ng amang bundok na sakop ng lumang kahariang mabunga na tirahan ng mga magdiwang na taga-ilog noong unang panahon …

kinatulong ng mga ingles ang mga prisonero nila sepoy at grupong manunudla ng india laban sa kastilang nagtakbuhan sa takot na mamamatay …

… kabilang ang mga sepoy na humingi sa tulong sa maginoong angkan ni magdalena para sila ay makatawid-gutom at malunasan ang kanilang mga sugat …

hinikayat ng maginoong tagalog ang mga…

View original post 718 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s