160th blog … si ka utiang! ang aking butihing ina! at aking amang si hermenigildo …

parasapinga

Ang taguri kay Dorotea ay Ka Utiang noong nabubuhay pa.

Isinilang siya noong ika-6 ng Pebrero, 1910 sa pulo, look ng karuhatan at malinta ng valenzuela na dating sakop ng lalawigan ng Bulakan.  

Isa siya sa apat na anak, kung hindi ako nagkakamali, ng mag-asawang Lorenzo Juan at Antonia Jacinto.

Nakikintal pa sa isip ko ang himig ng “santa clarang pinung-pino” habang tumutugtog ang banda ng musikerong gumagala noon sa kapistahan ni san roque na malapit sa obando.

Kinatuwaan kong labis ang larawan ng parada ng kasiyahan na siyang nagbunsod sakin na mapasali sa brass band ng isang paaralan, bukod sa dahilan ng kahirapang dinanas ng aking nabalong ina sa pag-aaruga sa kanilang pitong mga anak na iniwan ng kanyang asawang namayapa.

Nalalasap ko pa rin ang sarap at linamnam ng sabaw ng sinampalukang manok na hinihigop ko noon sa mga tahanan naman ng kanyang mga kamag-anak sa lugar ng…

View original post 1,959 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s