177th blog … kinalawang nanaman ang cancer ng pinga … parasapinga!

parasapinga

… in old english cancer is sore, also canceradl from latin meaning a crab, from greek karkinos which means crab or a zodiac constellation; the root word is qarq which meant “hard and strong” like the crab shell …

in sanskrit, cancer is karkatah for crab or karkarah for hard, rooted from tagalog pi that became western word pie qar-tu …

greek doctors hippocrates and galen also likened their pie with swollen veins terming them as tumors …

simple lang na kalawang ang cancer para sa mga albularyong tagalog, at iba naman ang talangka, alimasag at alimango ng mga taga-ilog na ginawang crab at qarq ng mga taga-yuropa …

at ang tumor o neoplasm ay maga o namamaga na parang utak na hirap na hirap sa pagkabisa sa mga salitang banyaga, kaya daw nagkautak-talangka ang mga katutubong tagalog at timawang ang isip ay kinakalawang …

like the tagalog word “ninong” that…

View original post 346 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s