213th blog … isang puso, isang isip … isang dibdib!

parasapinga

iisang puso, iisang isip … iisang dibdib

Dalawang nilalang na katutubo sa katagalugan ang pinag-isang dibdib noong mga panahong nagdaan, noong ni hindi pa ipinaglilihi ang magdiwang ng katipunang tagalog.

Sila ang mga walang kamatayang sina PI at NGA, na hanggang ngayon ay pilit pa ring sinisira sa kasaysayan sa tulong ng kolonyal na utak ng mga manunulat na walang pagpapahalaga sa isang angking kasaysayan.

Ang ibinungang mga angkan na may kanya-kanyang sariling pangalan sa kasalukuyang panahon ay mabubuhay at mag-uusbong pa sa ibat ibang dako ng mundo. Tataglayin ng pinakamaliit na hibla ng kanilang buhay ang diwang maginoo ng katagalugan.

Pinga ang naging kabiyak ng isa sa angkan ng mga huse na kapwa nagmula sa mga angkang katutubo sa pulo ng ginto.

Higit na malaon ang sinimulang dugo ng kanilang mga ninuno sa kasaysayang nakasulat at mas malaon pa sa panahon nina baginda at rakoda at iba pang mga…

View original post 346 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s