218th blog … ang albularyo, bow!

parasapinga

sarap mo kagatin! nanggigigil ako sayo! aaaaahhhhh, lol! … ano raw? hehehe!

albu – sinaunang salita ng mga taga-ilog sa gamot, galing sa mga puno, halaman at damo sa ilang, bundok, gubat, ilog at dagat …

mga ugat, dahon, ubod o bulaklak na kinatas, nginuya o ipinahid sa katawan ng mga katutubong tagalog na dinatnan ng iba’t ibang mga banyagang nandayuhan sa pulo ng ginto, na kanilang ginaya at dinala sa kanilang mga sariling lupang tinubuan …

ngayon ay nakabalik na silang muli sa ating mga lupain na dala-dala ang mga tabletang gamot na ang mga sangkap ay mula din sa mga halaman, at sinabing ang mga ito ay mabisa pa ating sariling pamamaraan …

pero ang hindi nila ipinagtapat na ang iba pang lahok o sangkap na isinama ni monsanto sa kanilang mga pagkain at gamot ay mag-iiwan sa katawan ng iniiwasang kalawang na bubulok sa katawan at isipan ng…

View original post 82 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s