233th blog … pangkamot ng mga lumot, lamok at lasenggerang manunudla!

parasapinga

Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.

ang utak ko daw ay nagmula sa dalawang baghadang lumot  …

nagsimula lamang ang pagiging ako noong bilyun-bilyong taong nakalipas… pati ikaw, kayo o sila, puro lumot lamang tayo na hindi dapat makalimot?, heheheh! …

matutong humingi ng paumanhin o magsabi ng sorry sa nagawang kapalpakan, at huwag umasta na parang walang nangyari … at kung pagkakamali o kapalpakan man ang pagiging ako, eh sorry na lang, tao lang kase …

lumot nga lang pala ako! … o, baka naman lamok lang ang aking pinagmulan!? kase ang dame ng sinabe sa radyo, tv at internet na maglinis daw ng mga kanal at ang inuutusan ay mga residente’t mamamayan, lalo na sa magkabilang pampang ng ilog sa mga bayan at siyudad gaya ng pasig at wawa …

katakut-takot na paliwanag pa ang ginagawa ng gobyerno at nga estasyon ng television para lamang mabunton ang sisi sa…

View original post 358 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s