287th blog … punong pandak sa katagalugan, baka binay at hindi bonzai!

parasapinga

… sa pulo ng ginto, tinawag na bansoy ang isang punong bansot, pandak o unano nq itinuring namang pagtatangi sa sining ng bonsai ng hapon, bunjae ng korea at penjing ng intsik …

… ang pag-aalaga ng isang puno na pinanatiling maliit ay nagagawa sa pamamagitan ng tiyaga at maingat o dahan-dahang pagputol ng mga ugat, sanga at dahon nito …

… upang yumabong na puno perona  naging totoong maliit lamang upang maging kaakit-akit sa paningin at magkaroon ng anyong matanda na dahil sa likas na hubog ng katawan at mga sangang nagtataglay ng mayayabong na dahon …

… hindi matitiyak kung sino at kailan tunay na nagsimula ang ganitong sining ng pangangalag ng puno pero ang bonzai ng hapon, bunjae ng korea at penjing ng tsina ang naging palasak sa buong mundo …

… hindi likas na maliit ang halamang bonsai, hindi lamang ito makapagpatuloy ng paglaki dahil sa…

View original post 294 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s