290th blog … magdalene o magdalo laban sa magdalenang tagalog!

parasapinga

dati ko ng inaalam ang kahulugan o pinagmulan ng magdalo ni aguinaldo pero wala akong makitang tiyak na sagot maski ngayon …

pero alam kong ang magdiwang nina bonifacio ay nagmula sa “maginoong diwa” na pinaikli sa “magdiwang” na ginagamit na daglat sa baybaying tagalog para sa mga maginoo noong panahon ng mga tunay na taga-ilog …

kaya nga sina andres na nagmula sa iilang maginoong angkan sa katagalugan ay sumapi sa samahang magdiwang at nagtatag ng isang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o kkk …

sa aking napagbabasa sa mga aklat ng ilustrado dito sa kamaynilaan na ibinabandera naman sa google ng mga kabataang madaling mapaglalangan, sinasabi nila na ang magdalo ay mula sa pangalang mary magdalene …

totoo nga na noong dumating dito ang mga kastila at ipinangaral nila ang kasaysayan ni hesukristo ay napag-alam nila na sa katagalugan ay may isang katutubong maginoo na…

View original post 637 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s