472nd blog … ang mga hari’t ginoo sa baybayin ng mga taga-ilog …

Pinga Parasapinga's photo. Pinga Parasapinga's photo.

Scapegoat derives from the common English translation of the Hebrew term azazel (Hebrew: עזאזל) which occurs in Leviticus 16:8 after the prefix la- (Hebrew לַ “for”).

And Aaron shall place lots upon the two goats: one lot “For the Lord,” and the other lot, “For Azazel.”

Sony Espanol Pascual Nakakatuwa ka naman, pagkahaba haba ng research mo eh ke Aquino lang pala ang bagsak ng question mo….sino nga ang naka line up na maging scapegoat niya aside from the one you mentione

Kasama tayong lahat sa listahan lalo ka na kase ka tutubo ka ng luzon ebidensiya ang pangalan mo mismo.

luzonica ….ha ha ha ganon ba?

Pinga Parasapinga's photo.Pinga Parasapinga's photo.Pinga Parasapinga's photo.
Pinga Parasapinga's photo.
  • Of course …this precious doggy must be in the picture what’s the name of your dog?
    her name is proudly juana pinga! you can call her simply wanay!

The word Minnesota comes from the Dakota name for the Minnesota River: Mnisota. The root mni (also spelled mini or minne) means “water” and “tō” (“ta”) means “blue”. Mnisota can be translated as clear blue water or clouded blue water depending on pronunciation.[7][8] Native Americans demonstrated the name to early settlers by dropping milk into water and calling it mnisota.[8] Many places in the state have similar names, such as Minnehaha Falls (“laughing water” (waterfall)),

Minnesota is just a few miles away from winnipeg, an ideal rendezvous meeting place for mabunga pinga in canada para makapag-malling sila sa america, hehehe!!

  • Malapit ba sila Jill sa Minnesota ?
     Malayulayo din parang la at lv … siguro triple ng winnipeg to minessota
  • Malayo nga, parang 8 hrs. Winnipeg to minessota.
  •  siermpre kabisado mo na ang moa, pro mas malayo pa rin ang mall of asia, hehehe
  • Pinga Parasapinga's photo.

Sa mga magdiwang ng katipunan, napakalaking kasalanan ang kataksilan kaya kung sakaling hindi nagtagumpay sa pagpatay kina ka andres bonifacio, glicerio
geronimo at macario sakay, ay magiging tiyak ang pagbitay sa mga kasapi ng magdalo sa kasalananang pagtataksil sa bayang sinilangan. Ngayong itong prisidinting pnoy aquino naman ang mapaparatangang traidor sa bayan, mabitay kaya siya? ibibitin kaya siya sa mga talampas ng amang bundok kasama ng mga kabarkada niya na naging …

Joy Pinga-Quicho's photo.
Joy Pinga-Quicho's photo.
Joy Pinga-Quicho's photo.
'Kuya Diego - photobomb extraordinaire :)'
'Sooo dad bought a selfie stick ... And none of us knew how to use it! Haha there's a science pala to this!! :p''I love this photo of Mamu and Max :)'Pinga Parasapinga's photo.
ABA, GINOONG MARIA! ABA PO, SANTA MARIANG HARI!

Dalawa sa mga pangunahing panalangin ng mga Pilipinong Tagalog sa Mahal na Birheng Marya mula pa noong mga sinaunang panahon ay ang Aba, Ginoong Marya at ang Aba po, Santa Maryang Hari. Mula pa sa mga panahong hindi pa man naaaninag maski na ang mga anino ng mga kastila sa pulo ng lusong  ay inuusal na ng mga katutugong Tagalog ang mga nasambit na panalangin sa Ina ng Diyos na siyang Dakilang Maykapal o Poong Lumalang ng mundo.

Sa isang sariling balik-tanaw, ang mga panalangin ng mga katutubong  ay laganap na laganap sa katagalugan noong hindi pa nagpapakita sa pulo ng ginto ang mga kastila o sinumang manlalayag mula sa yuropa tulad ng nabanggit sa itaas at taliwas sa ibig ipaintindi sa mga tao ng mga sumulat ng iba’t ibang libro ng kasaysayan.

Sinadya ng mga mananakop na idiin ang kaaalamang ang mga kastila ang unang nakatagpo sa malayong silangan, hindi ang sinuman sa malayong kanluran, katimugan at hilaga dahil nga sa hangarin ng bawa’t isang taga yuropa na mapasakanya ang ang karangalan o  titulong una sa lahat para sa kapakanan ng sariling kasaysayan ng kanilang mga bansa.

Sinunog o kinulimbat ng kanilang mga kawal at kaparian ang mga kasulatang tagalog na nakatatak sa balat ng puno at mga hayop at mga papel na ginto, pilak, at tanso kung kaya walang natirang anumang palatandaan ng kasaysayang tagalog.

Sa kasalukuyan, marami ang mga tumututol sa mga nakagawiang panalangin. Ayon sa iba, hindi wasto ang pagkasalin sa Tagalog ng mga panalanging ito. Nilalayon ng ilan na dapat diumano’y mas literal ang pagkasalin ng Hail, Mary at Hail, Holy Queen sa wikang Tagalog. Pero sa aking pagsusuri, ang pagsasalin ng panalanging tagalog sa kastila at ingles ang siyang nagpagulo ng kahulugan ng mga salita at pangalang tagalog.  Binaligtad nila ang kasaysayan at sinabing mas una ang dasal na ingles o latino o espanyol na isinatagalog lamang noong bandang huli..

Ang mas maiingay na tumutuligsa sa Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari ay ang mga pinuno at kaanib ng iba’t ibang sektang pundamentalista sa Pilipinas.

Anila: “Bakit tinawag na ‘Ginoo’ si Maria samantalang siya ay babae. Dapat ‘Ginang’ ang tawag sa kaniya.” Ang wika pa ng iba: “Hindi dapat na ‘hari’ ang itawag kay Maria kundi ‘reyna’ sapagkat siya ay babae.”. Kinuwestyon nila ang kahalagahan ng titulong maginoo ng mga tagalog na sa kanilang mga wika ay katumbas ng lord, sire, o nobility. Hindi nila inalam na ang malalim na kahulugan ng maginoo para sa mga tagalog ay mas higit sa kanilang pinag-aagawang karangalan.

Mapapansin na karamihan sa mga bumabatikos sa dalawang nakamulatan, nakalakhan at nakagawiang panalangin ng mga Tagalog ay hindi naman mga dalubhasa sa pilolohiya (philology) o dili kaya’y sa lingguistika (linguistics). Ang iba ay namimilosopo lamang at nagdudunung-dunungan.

Wala rin silang malalim na alam sa kasaysayan ng wikang Tagalog. Hindi rin nila gamay ang sinauna o makalumang wikang Tagalog (classical Tagalog). Kaya nga, sa mga ganitong mapagpaimbabaw, mapagbalatkayo at mapagmapuring Pariseo ng makabagong panahon natupad ang sulat ng mga Apostol na sina Pedro at Santiago. Ni hindi nila itihala sa kanilang mga libro na ang mga pangalang huse, huwan, marya o maryo ay mga salitang gamit ng mga tagalog mas una pa sa kanilang mga panahon, kaya pinalitan nila ang mga letra ng tagalog na alpabeto o idinagdag nila ang jose, huwan, maria o mario sa pagbaybay ng mga pangalang tagalog.

Isang halimbawa ay ang pangalang haring nga na binaybay nila na jaringa, o ang pinga na pangalan ng isang angkang tagalog mula kina haring nga at dayang pi na itinuring na mga haring maginoo sa katagalugan. Pinagpalit-palit nila ang ang tunog at bigkas ng patinig at patinig gaya ng i at e, o at u, i at y upang magkalitu-lito sa pagbaybay ng mga pangalang tagalog.

Anila:  “Datapuwa’t ang mga ito, gaya ng mga kinapal na walang bait, ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sila sa kanila ring pagkalipol” (2 Pedro 2:11).

“Datapuwa’t ang mga ito’y nangalipusta sa anomang bagay na hindi nila nalalaman: at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nangagpakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait” (Judas 1:10).

Kalimitan sa mga tumutuligsa sa panalanging Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari ay mga Protestante na ang pinanggalingang bansa ay sa mismong yuropa na pinasikat naman ng bansang Estados Unidos. Bukod sa salat sila sa kaalaman sa pinagmulan, pinag-ugatan at paglago ng wikang Tagalog, sila rin ay talaga namang walang pagpaparangal sa Ina ng Diyos. Kahit na kagyat nating alisin ang salitang ‘Ginoo’ o ‘Hari’ patungkol sa Mahal na Birhen, hindi pa rin sila titigil sa kanilang pagtuligsa sa pinag-ugatan ng salitang tagalog sapagkat ang talagang hangarin nila ay tuluyan nating iwaksi ang pagpaparangal sa ating Mahal na Inang Birhen. Iyon po ang lundoy ng usapin.

Maari po nating itanong sa kanila: “Kung sakaling baguhin namin ang Aba, Ginoong Maria at gawin namin itong Aba, Ginang Maria at saka palitan din namin ang Aba po, Santa Mariang Hari ng Aba po, Santa Mariang Reyna, kayo po ba ay magsisimula nang magdasal sa Mahal na Birhen ng mga nasabing panalangin?”

Naturalmente ang sagot nila ay tumitiling HINDI! Malinaw na ang pagtuligsa nila ay hindi naman talaga nakatuon sa mga salita ng panalangin kundi doon mismo sa pananalangin at pagpaparangal sa Inang Birhen. Para ano pa kung papalitan natin ang mga salita ng panalangin para lamang mapagbigyan sila yaong hindi rin naman pala sila sasama sa atin sa taimtim na pagdarasal at marubdob na pagpaparangal sa Ina ng Panginoong Hesus? Marahil nga, kung papalitan natin ngayon ang mga salita ng mga panalanging Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari ay lalabas na nagtagumpay yaong mga lapastangan, tampalasan at nangagduduwahagi sa ating Mahal na Ina.

Nakalulungkot isipin na dahil sa walang-humpay na tuligsaan ng  mga Katoliko at protestante ay minarapat ng ilan sa Simbahan na pagbigyan ang kagustuhan ng mga hindi kaanib ng Simbahang Katoliko. Ito diumano ay ayon sa diwa ng isinusulong na ekumenismo.

Ang mas malalim na dahilan na siyang pinag-umpisahan ng kanilang pagtatalo ay ang kawalan ng pang-unawa sa buod ng pinagmulan ng mga kumintang sa pulo ng ginto at ang isinusulong na mga adhikain ng mga kumintang na taliwas sa orihinal na adhikain ng mga magdiwang o angkan ng mga maginoong diwa ng katagalugan tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga tao maging saan mang dako ng mundo silanagmula.

Minsan ay naiulat na nagpulong ang Komisyong Rehiyonal para sa Tagalog sa Liturhiya para pag-aralan ang diumano’y kinakailangang gawin sa pagpapalit sa Tagalog na salin ng Aba, Ginoong Maria. Ito ay alinsunod sa isang lider ng Simbahan na nagsasabi na dapat daw kumilos ang mga Obispo upang mapalitan na ang mga pananalita ng dasal natin sa Mahal na Birhen na Aba, Ginoong Maria sapagka’t si Maria raw ay hindi isang Ginoo kundi isang Ginang.

Ani ng sumulat: “Out of respect for the Word of God from which it is addressed by millions of Filipinos day and night, we should rid the prayer of erroneous and superfluous words which add nothing to its meaning or beauty but only serve to distract those who reflect on its verbal content.”

Ang mungkahing ito ay binigyang pansin ng mga kinauukulan sa Simbahan. Ngunit, lumalabas na hindi pala madaling isakatuparan ito. Puna ng The Knight of the Immaculata sa nasabing mungkahi:

“Totoo nga’t ang ating wika ay nagbabago dahil sa ito ay ‘buhay.’ Sa paglipas ng panahon ang kahulugn ng mga salita ay maaaring magbago. Ngunit hindi sapagka’t ito’y napapansin ng ilan ay napapansin na rin ng lahat. Sa mga mabilisang pagsasaliksik sa mga kaisipan at pakiramdam ng mga tao, lumalabas na higit na marami ang hindi sumasang-ayon na palitan ang kasalukuyang mga salita ng “Aba, Ginoong Maria.””

Merong tahasang tumututol at lubos na naninindigan laban sa mungkahing palitan ang mga salita sa Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari. Una sa lahat, walang sinumang Pilipino ang mag-iisip na si Maria ay lalaki at hindi babae nang dahil lamang sa titik ng mga panalanging nabanggit. Isang kabalintunaang isipin na maliligaw ang mga Pilipino, lalo na ang mga Tagalog, kung literal nilang uunawain ang mga salita sa panalangin. Ito po ay walang batayan sa totoong buhay. Marahil na ang mga kapos lamang sa pag-iisisip o pang-unawa ang makapagsasabing nagkakamali sila sa pag-akalang si Maria ay lalaki at hindi babae dahil lamang sa mga panalanging nakagisnan at nakalakhan na nilang usalin.

ginoo1

Ang Aba, Ginoong Maria ay unang nalathala sa Doctrina Christiana4 na nalimbag noong taong 1593. Ito ang kaunaunahang aklat na nailathala sa Pilipinas. Ito ang pagkakasulat sa aklat na yaon:

ANG ABA GUINOO MARIA

“Aba, guinoo Maria matoua cana, napopono ca nang gracia, ang panginoon dios, ae, nasayyo. Bucod cang pinagpala sa babying lahat. Pinagpala naman ang y yong anac na si Jesus. Santa Maria yna nang dios, ypanalangin mo cami macasalanan ngaion at cun mamatai cami. Amen Jesus.”

Ang mga nagsalin ng panalanging Aba, Ginoong Maria ay mga Kastila. Sila ay gumamit ng mga salitang Tagalog na ginagamit noong mga panahong iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang Pasiong Mahal na unang nailathalala noong 1884 ay may ‘Panalangin ng Taong Kristiano kay Ginoong Santa Maria.’6 Maliwanag na ang pagtawag sa Mahal na Birhen ng ‘Ginoo’ ay bahagi na ng ating panitikang panrelihiyon at nakasanayan na ng mga naghahalihaliling salinlahi sa Katagalugan.

Huwag nating kakalimutan na nagbabago ang wika sa pagtagal ng panahon sapagka’t ito nga ay ‘buhay.’ Sa katotohanan, maging ang wikang Filipino ay lumalago at pinagyayaman ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas (1987) na nagsasaad:

“The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.”7

Magbalik tanaw tayo sa kasaysayan. Isinalin ng mga Kastila ang Aba, Ginoong Maria (Dios te salve, Maria) sa wikang Tagalog. Kanilang ginamit ang mga salitang umiiral noong siglong iyon. Ginamit nila ang salitang ‘Ginoo’ tanda ng paggalang sa Mahal na Birhen. Ayon sa mga dalubhasa sa wikang Tagalog, ang Ginoo ay may mas malalim na kahulugan. Ang salitang ‘Ginoo’ ay ginagamit sa pagtukoy sa isang lalaki o babaing may karangalan. Ang ating pambansang bayaning si Gat Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda na isang taal na Tagalog mula sa Calamba, Laguna ay sumulat ng Sa Mga Kababayang Dalaga ng Malolos na ganito ang kanyang tinuran:

“Pukawin ninyo ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam at huag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso.”8

Malinaw na para sa pambansang bayani, ang maginoong asal ay hindi lamang para sa mga lalaki bagkus ay marapat din para sa mga babae. Sa madaling sabi, ang mga babae ay dapat na mga maginoo rin. Ang sulat ni Dr. Jose Rizal sa mga dalaga ng Malolos, Bulacan9 ay hindi lingid sa kaalaman ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan at kolehiyo sapagkat ito ay isinasama sa mga babasahing itinatakda ng mga guro sa asignaturang Ang Buhay, mga Gawa at mga Sinulat ni Rizal na bahagi ng kurikulum sa ating mga paaralan. Lumalabas na ang tunay na kahulugan ng ‘Ginoo’ ay marangal o ikinararangal, maging lalaki man o babae.

Ayon sa Tagalog-English Dictionary ni Leo James English, ang isa sa ibig sabihin ng ‘ginoo’ ay “a title of respect or honor.” Ang ‘maginoo’ naman ay kasinhulugan ng “marangal, mapitagan, magalang at mapagbigay.” Gayundin sa Vicassan’s Pilipino-English Dictionary, ang maginoo ay kasinhulugan ng ‘marangal.’

Samantala, ayon naman sa UP Diksyonaryong Filipino ng Surian ng Wikang Filipino, ang ‘maginoo’ (pangngalan) ay isang “tao na magalang, matapat, at may mabuting kalooban.” Ito rin ay isang “taguring pamitagan sa isang tao.” Maalala natin na ang salitang ‘maginoo’ ay hango sa unlaping ‘ma’ na pinaikling salitang magiting at sa salitang ugat na ‘ginoo.’ Ang ibig sabihin ng mga tagalog sa salitang maginoo ay magiting na ginoo.

The  Filipino with English Dictionary ay nagsasaad na ang ‘maginoo’ [ginoo] ay ang “sinumang nagtataglay ng ugaling matapat sa kanyang sinasabi” at ito rin ay “taguring pamitagan sa isang tao, ng marangal niyang lipi o angkang pinagbuhatan at ayon pa rin sa taas ng karunungan kanyang pinag-aralan at tinataglay.”15

Malinaw na sa pasimula ang ginoo (o maginoo) ay ginagamit na patungkol sa mga taong mararangal, maging lalaki man o babae. Hindi nagbago ang kahulugan nito sa kasalukuyan ayon sa mga talatinigang Tagalog bagamat mas angkop na gamitin ito na patungkol sa mga lalaki ngayong makabagong panahon. Hindi dapat kaligtaan ang katotohanang bago pa man nagkaroon ng talatinigan ang wikang Tagalog o maging ng wikang Pilipino (na ngayon ay tinatawag na “Filipino”) ay naisulat na at nailathala ang Aba, Ginoong Maria noong taong 1593. Lalung-lalo na, wala pang mga nagsisipagsulputang sekta nang magkaroon ng Aba, Ginoong Maria.

May mga tumututol din sa pagtawag kay Maria na Ginoo sapagkat anila ang ibig sabihin ng ‘Ginoo’ sa salitang Bisaya ay ‘Panginoon.’ Tila baga wala sa katinuan ang pagpunang ito. Magkaibang-magkaiba ang balarila ng Tagalog at Bisaya kaya hindi dapat na gamitin ang panuntunan ng isa para sa isa. Hindi dapat paghambingin ang duhat sa durian. Tulad ng ang Tagalog lamang ay may “opo” sa halip na “oo,” gayundin namang ang Tagalog lamang ang gumagamit ng Ginoo sa pagtukoy sa Mahal na Birhen. Ito ang sariling kagandahan ng wikang Tagalog.

Hindi rin tumpak na sabihing labag sa Banal na Kasulatan na tawagin ang isang babae na ‘panginoon.’ Sa katunayan, sa Genesis 16:8-9, si Sarai ay tinawag na ‘panginoon’:

“At sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon? At kanyang sinabi, Ako’y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking panginoon.

At sinabi sa kanya ng angel ng Panginoon, Magbalik ka sa iyong panginoon, at pahinuhod ka sa kaniyang mga kamay.”

Sa kabilang dako, ang Mahal na Birhen ay tinawag na ‘hari’ sa panalanging Aba po, Santa Mariang Hari. Mali diumano ang pagtawag kay Birheng Maria ng ‘hari’ bagkus ang dapat diumanong itawag sa kaniya ay ‘reyna’ sapagkat siya ay babae. Ngunit, kung papalitan natin ang Aba po, Santa Mariang Hari ng Aba po, Santa Mariang Reyna ay hindi pa rin ito dadasalin ng mga Protestante’t mga pundamentalista. Hindi rin kasi nila matanggap na si Maria, ang ina ng Hari ng mga Hari, ay isang reyna.

Mahihinuha natin sa kasaysayan ng Pilipinas na tayo ay may dati nang lipunang patriyarkal. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala tayong katumbas sa Tagalog ng salitang ‘reyna.’ Ang reyna po ay hindi galing sa katutubong wikang Tagalog ngunit ito po ay hango sa wikang Kastilang reyna na siyang asawa ng hari (rey) o dili kaya’y ang babaeng pinuno ng kaharian (halimbawa, ang reyna regente kung wala pa sa hustong gulang ang prinsipeng kahalili ng hari). Dahil sa kawalan ng katumbas na salita sa reyna ay ginamit ng mga Kastila ang salitang hari sa halip na reyna sa panalanging Salve Regina (Hail, Holy Queen). Kaya nga, sa Doctrina Christiana, ganito ang pagkakasulat:

Subalit ang salitang hari ay mula sa baybaying tagalog kaya nga sa simula pa ay meron natayong mga daananang tinawag na daang-hari na hanggang sa ngayon ay hindi pa maipaliwanag ng mga pantas sa mga wika kung paano nagkaroon ng daang hari ang mga tagalog.  Ang naging solusyon na lamang nila ay palitan ang mga pangalang katutubo ng mga pangalan ng mga santo at santang katoliko romano, gaya ng ginawa nila sa bayan ng san mateo at ginahasa nila ang isang bundok na ginawa nilang babae sa pangalang sierra madre.

ANG ABAPO

“Aba po sancta Mariang hari yna nang aua, ycao ang y quinabubuhai namin, at ang pinananaligan. Aba ycao nga ang tinatauag namin pinapa panao na tauo anac ni Eva, ycao din ang ypinagbubuntun hininga namin nang amin pagtangis dini sa lupa baian cahapishapis. Ay aba pintacasi namin, ylingon mo sa amin ang mata mong maauain. At saca cun matapos yering pagpapanao sa amin. Ypaquita mo sa amin ang yyong anac si Jesus. Ay Sancta Maria maauain, maalam, virgen naman totoo, yna nang Dios. Cami ypanalangin mo, nang mapatoloi sa amin ang panga ngaco ni Jesuchristo. Amen Jesus.”17

Sa Pasiong Mahal, mayroon ding panalangin sa Mahal na Birhen na kung saan siya ay tinawag na hari: “At ikaw, Birheng Maria, Ina’t hari ng awa ka.”18 Malinaw na hindi magkakamali ang mga Tagalog na mag-aakalang si Maria ay lalaki bagama’t siya ay tinawag na hari sapagkat siya ay isang ina.

Sa Ang Biblia,19 ang isang babaeng nagngangalang Athalia ay sinasabing naghari sa Israel. Hindi binabanggit na siya ay nagreyna. Pansinin na ang salitang ‘naghari’ ay ang pinagdugtong na unlaping ‘nag’ at salitang ugat na ‘hari.’ Sa 2 Hari 11:3 at 2 Cronica 22:12 ganito ang ating mababasa:

“At siya’y nakakubling kasama niya sa bahay ng Panginoon na anim na taon: at si Athalia ay nagharisa lupain.”

Sa mas makabagong salin ng Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Edition) ay ganito ang ating mababasa:

“Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ni Yahweh at doon itinagong anim na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain” (2 Hari 11:3, MBB).

Sa mga talatang ating nabasa, walang ni isa man ang nagsabing si Athalia ay “nagreyna” o “nagrereyna” sa lupain ng Israel.

Anupa’t sa wikang Tagalog ang salitang “royal” ay isinasalin na “makahari” bagamat hindi lamang ang mga lalaki ang may dugong bughaw kundi maging ang mga babae rin naman. Kaya nga sa 1 Pedro 2:9 ganito ang ating mababasa:

“Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote [royal priesthood], bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan.”

Ayon naman sa makabagong edisyon ng The Filipino Filipino with English Dictionary ang ‘hari’ ay ang “pinakamataas na puno ng bansa na may malawak na kapangyarihan sa mga nasasakupan.”20 Malinaw na ang ‘hari’ maari ring pantawag sa isang babae.

Bilang panghuling salita, ang may-akda ay mariing tumututol sa pagbabago ng mga panalanging Aba, Ginoong Maria at Aba po, Santa Mariang Hari. Ang mga ito ay bahagi na ng kasaysayan ng ating pananampalatayang Pilipino at nakatala na rin sa panitikang panrelihiyon na ating nakamulatan at nakalakhan. Papayag lamang ang inyong lingkod na palitan ang mga panalanging ito kung ang mga nagmumungkahing mga Protestante’t kaanib ng iba’t ibang sekta ng relihiyon ay sasama sa ating mga Katoliko sa pagdarasal, pagbibigay-galang, pagtatanghal, pagdedebosyon at pagmamahal sa Mahal na Inang Birheng Maria, ang ina ni Hesus at ina nating lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s